Polska och litauiska ämbetsmän 1703 : central nivå

I Karolinska förbundets årsbok 1915 publicerade Sven Tunberg en på franska skriven relation om Polen, uppenbarligen tillkommen våren 1703. Med hjälp av de utmärkta verken Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku samt Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litskiego XIV-XVIII wieku har jag nedan försökt att närmare identifiera de centrala ämbetsmännen. För att få fram lämpliga tysk, latinsk och svensk titulatur har jag använt framför allt  Zbigniew Góralskis Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Siegfried Hüppes Verfassung der Republik Polen och dåtidens Post- och inrikes tidningar.

Vem som författat relationen framgår dessvärre inte. I Les sources de l'histoire de la Pologne et des Polonais dans les Archives Françaises (s. 74) nämns en Abregé historique du gouvernement de la République de Pologne, författad av en viss "duc de Bellevue". Beskrivningen antyder att det kan handla om en längre version av samma skrift, särskilt som också den ska vara från 1703.

               

Ämbeten vars innehavare hade senators rang

Franska Polska Latin Svenska Tyska Innehavare Anm. Svensk form belagd
Le grand maréchal du royaume Marzałek wielki koronny Marescalcus Regni Poloniae Kronstormarskalk Grossmarschall Kazimierz Ludwik Bielinski    
Le grand maréchal de Lithuanie Marzałek wielki litewski   Litauisk stormarskalk   Aleksander Paweł Sapieha Den klokaste och skickligaste av storfältherrens söner, enl. Nils Reuterholm, men också mycket hal. Posttidningen 21/1 1700
Le grand chancellier du royaume Kanclerz wielki koronny Supremus Cancellarius Regni Poloniae Kronstorkansler Kanzler Andrzej Chryzostom Zaluski    
Le grand chancellier de Lithuanie Kanclerz wielki litewski   Litauisk storkansler   Karol Stanisław Radziwiłł    
Le vice chancellier du royaume Podkanclerz koronny Vicecancellarius Regni Poloniae Kronunderkansler Unterkanzler Jan Szembek    
Le vice chancellier de Lithuanie Podkanclerz litewski   Litauisk underkansler   Stanisław Antoni Szczuka   Posttidningen 21/1 1700
Le grand trésorier du royaume Podskarbi wielki koronny Thesaurius Regni Poloniae Kronstorskattmästare Schatzmeister Jan Jerzy Przebendowski Enligt upphovsmannen till ovannämnda relation skulle P. ha varit något av August II:s onda genius. Han skulle sålunda ha stått bakom ödeläggelsen och massakrerna i Litauen samt arresteringarna av två franska sändebud, Bonnac och Heron. Bonnac greps av Oginskis folk i Litauen hösten 1702 och Héron blev den 31 oktober samma år fasttagen på öppen gata i Warszawa och förd till Torun där han satt arresterad en knapp månad. Därefter eskorterades Héron av en sachsisk officer genom Tyskland fram till franska gränsen. Orsaken till sistnämnda förfarande var att August krävt att H. skulle lämna Warszawa, men denne vägrade eftersom han ansåg sig vara ackrediterad inte bara hos kungen utan även hos republiken. Enligt Adlerfelt ska en av Bonnacs tjänare ha blivit ihjälskjuten.  
Le grand trésorier de Lithuanie Podskarbi wielki litewski   Litauisk storskattmästare   Benedykt Paweł Sapieha Karl XII:s främste rådgivare i polsk-litauiska frågor. Nils Reuterholm ansåg honom vara en mycket illistig man, falsk och hämndgirig, men alltid ödmjuk mot de svenska. Både Reuterholm och relationens författare menade dock att S. var intelligentare än sin bror storfältherren.  
Le maréchal de la cour du royaume Marzałek nadworny koronny Marescalcus curie Kronhovmarskalk Hofmarschall Wojciech Dąmbski    
Le maréchal de la cour de Lithuanie     Litauisk hovmarskalk   Kazimierz Antoni Sanguszko    
               

Ämbeten vars innehavare inte hade senators rang

               
Le grand secrétaire du royaume Sekretarz wielki koronny Supremus secretarius Kronstorsekreterare Grossecretäre Józef Bernhard Zebrzydowski    
Le grand sécretaire de Lithuanie Sekretarz wielki litewski   Litauisk storsekreterare   Jan Mikołaj Zgierski    
Le referendaire ecclesiastique du royaume Referendarz duchowny koronny Referendarius (Supplicum libellum magister) Kronecklesiastikreferendarie Referendarie Jan Pokrzywnicki    
Le referendaire ecclesiastique de Lithuanie Referendarz duchowny litewski   Litauisk ecklesiastikreferendarie        
Le referendaire seculier du royaume Referendarz swiecki koronny   Kronsekulärreferendarie   Stanisław Mateusz Rzewuski Deltog 1703 i nedkämpandet av Palejs kosackuppror. Anhängare till August och deltagare i slagen vid Warszawa 1705 och Kalisz 1706.  
Le referendaire seculier de Lithuanie Referendarz swiecki litewski   Litauisk sekulärreferendarie   Jan Władisław Brzostowski    
Le grand general des armées de la couronne Hetman wielki koronny Dux exercitum, campiductor generalis Kronstorfältherre Grosshetman Hieronym Augustyn Lubomirski   Posttidningen 1/1 1700
Le grand general des armées de Lithuanie Hetman wielki litewski   Litauisk storfältherre   Kazimierz Jan Sapieha Tillsammans med brodern storskattmästaren Benedykt Paweł och övriga medlemmar av huset Sapieha svenskarnas främsta inhemska allierade. Redligare och uppriktigare än sin bror, enligt Reuterholm, men "af mindre förstånd" än denne.  
Le petit general de la couronne Hetman polny koronny Dux campestris, capitaneus campestris Kronunderfältherre   Adam Mikołaj Sieniawski Senare en ledande man inom Sandomierzkonfederationen. Hösten 1702 hade man försökt locka över honom på svensk sida. Posttidningen 1/1 1700
Le petit general des armées de Lithuanie Hetman polny litewski   Litauisk underfältherre   Michał Serwacy Wiśniowiecki En av familjen Sapiehas främsta litauiska motståndare. Posttidningen 1/1 1700
Le grand chambellan du royaume Podkomorzy nadworny koronny Succamerarius, praefectus cubiculi Kronöverkammarherre Kämmerer Jerzy Dominik Lubomirski Från svenskt håll gjorde man sig hösten 1702 goda förhoppningar om att dra över Lubomirski på sin sida. En av anledningarna till detta var att Lubomirskis fru hade blivit August II:s älskarinna, något svenskarna förmodade att kronöverkammarherren hade vissa synpunkter på, se KFÅ 1915, s. 114. Reuterholm berättar att fru Lubomirska också varit älskarinna åt den litauiske storskattmästaren, något maken ska ha tagit med största jämnmod eftersom han roade sig på annat håll. Posttidningen 21/5 1700
Le grand chambellan de Lithuanie Podkomorzy nadworny litewski   Litauiske överkammarherre   Bogusław Ernest Denhoff    
Le tresorier de la cour du royaume Podskarbi nadworny koronny Vicethesaurarius curiae Kronhovskattmästare   Atanazy Miączyński Svärfar till Franciszek Maksymilian Ossoliński, se nedan.  
Le tresorier de la cour de Lithuanie Podskarbi nadworny litewski   Litauisk hovskattmästare   Mikołaj Franciszek Ogiński Bror till starosten Grzegorz O., men förklarade vid den svenska inmarschen i Samogitien att han inte stod på dennes sida.  
Le grand enseigne du royaume Chorazy wielki koronny Vexillifer Kronstorfänrik Bannerträger Aleksander Jan Jabłonowski Son till den 1702 avlidne kronstorfältherren Stanisław Jan Jabłonowski.    
Le grand enseigne de Lithuanie Chorazy wielki litewski   Litauisk storfänrik   Józef Czartoryski Gift med Stanisław Ernest  Michał Denhoffs syster Teresa. Posttidningen 14/3 1698
Le porte-epeé de la couronne Miecznik wielki koronny Ensifer, gladifer, armifer Kronsvärdbärare Schwerthalter Stanisław Warszycki    
Le porte-epée de Lithuanie Miecznik wielki litewski   Litauisk svärdbärare     Den 10 maj ska Krzysztof Kazimierz Sienicki ha blivit litauisk svärdbärare.  
Le grand ecuyer du royaume Koniuszy wielki koronny Agazo, praefectus stabuli Kronöverstallmästare Oberstallmeister Jan Aleksander Koniecpolski En brorson till den berömde kronstorfältherren Stanisław Koniecpolski.  
Le grand ecuyer de Lithuanie Koniuszy wielki litewski   Litauisk överstallmästare   Jakub Henryk Flemming Den bekante sachsiske generalen. Posttidningen 31/1 1698
Le grand maitre de cuisine du royaume Kuchmistrz koronny Magister culinae, magister coquinae, praefectus culinae Kronköksmästare Küchenmeister Stanisław Tarlo En av de polska utsända som uppvaktade Karl XII den 24 mars 1702.  
Le grand maitre de cuisine de Lithuanie Kuchmistrz litewski   Litauisk köksmästare   Krzysztof Komorowski Enligt Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego...(s.64) ska K. ha förflyttats i september 1702.  
Le grand eschanson du royaume Podczaszy koronny Subpincerna, pocillator Kronmunskänk Becherhalter Krzysztof Mikołaj Towiański Podczaszy stod från början under Czesnik, men rollerna var vid den här tiden ombytta. "Subpincerna" hade därför bytts ut mot "pocillator".

Towianski utpekades av skvallret som son till kardinal Radziejowski.

Posttidningen 21/8 1699
Le grand eschanson de Lithuanie Podczaszy litewski   Litauisk munskänk   Kazimierz Czartoryski Relationens författare lovordar Czartoryski. Han har både esprit och kunskap samt känner landets lagar och styrelsesätt utan och innan. Svåger till kronstormarskalken Bielinski.  
Le grand ecuyer tranchant du royaume Krajczy koronny Incisor, structor mensae Kronförsnidare

Krontranchermästare

Vorschneider Stefan Potocki Kusin till krongeneralvaktmästaren och bror till den litauiske underdrotsen, se nedan. Posttidningen 2/7 1700

Posttidningen 21/8 1699
Le grand tranchant ecuyer de Lithuanie     Litauisk försnidare

Litauisk tranchermästare
  Jan Mikołaj Aleksander Radziwiłł    
Le grand maitre d'hotel du royaume Stolnik koronny Dapifer Krondrots Truchsesse Konstanty Zefiryn Wapowski "Drots" här använt i äldre betydelse "skaffare".

W. död i maj 1703.

 
Le grand maitre d'hotel de Lithuanie Stolnik litewski   Litauisk drots   Jerzy Stanisław Sapieha Nils Reuterholm kallar honom för "en stålle och oxaktig sälle" och upphovsmannen till ovan nämnda beskrivning synes ha delat hans uppfattning: "Il a besoin de son nom pour se faire distinguer". Son till storfältherren. Posttidningen 31/1 1698
Le petit maitre d'hotel du royaume Podstoli koronny Subdapifer Kronunderdrots Untertruchsesse Stefan Humiecki Marskalk vid riksdagen 1696. Stödde prinsen av Contis kandidatur. Posttidningen 31/1 1698
Le petit maitre d'hotel de Lithuanie Podstoli litewski   Litauisk underdrots   Michał Potocki Bror till kronförsnidaren, se ovan.  
Le grand maitre du buffet du royaume Czesnik koronny Pincerna Kronövermunskänk Schenke Jan Sobieski    
Le grand maitre du buffet de Lithuanie Czesnik litewski   Litauisk övermunskänk   Wołłowicz Urzędnicy centralni... anger att befattningen innehades av en helt annan person, Krzysztof Benedykt Niemirowicz Szczytt.  
Le commissaire general des armées de la couronne Pisarz polny koronny Notarius campestris Generalfältskrivare Feldschreiber Stefan Stanisław Czarniecki / Michał Potocki Relationen säger att Czarniecki varit död i några dagar och att Potocki ska efterträda honom. C. ska ha avlidit i april 1703.

Potocki var starost av Krasnystaw. Han var sensommaren/hösten 1702 den som tillsammans med Stefan Potocki (se nedan) skulle ställa till en revolt inom kronarmén, se Karolinska krigares dagböcker X, s. 461.

Posttidningen 31/1 1698
Le commissaire general des armées de Lithuanie Pisarz polny litewski   Litauisk generalfältskrivare   Michał Józef Sapieha Son till storskattmästaren. Kallas av Nils Reuterholm för "then redligaste ibland alla pålackor på then svänska sidan", se dennes journal, s. 14.  
Le grand maitre d'artillerie du royaume Generał artylerii koronny Generalis artilleriae magister Kronfälttygmästare   Marcin Kątski    
Le grand maitre d'artillerie de Lithuanie Generał artylerii litewski   Litauisk fälttygmästare        
Le marechal de camp du royaume Obozny wielki koronny Praefectus castrorum Krongeneralkvartermästare Quartiermeister Tarlo Enligt Urzędnicy centralni...(s. 94) ska befattningen ha innehafts av Jerzy Aleksander Lubomirski. Den Tarlo som avses är av allt att döma Adam Piotr T., i juni 1703 utnämnd till stolnik.  
Le marechal de camp de Lithuanie Obozny wielki litewski   Litauisk generalkvartermästare        
Le grand maitre sentinelles et des gardes avancées des armées du royaume Strażnik wielki koronny Praefectus excurbiam seu vigilarium Krongeneralvaktmästare

 
Oberwachtmeister, Feldwachtmeister Stefan Potocki Hösten 1702 försökte man på svensk sida att få över Stefan Potocki, och därmed också åtminstone delar av kronarmén, på sin sida genom att utlova ekonomiska fördelar, se Karolinska förbundets årsbok 1925, s. 140 och 150. Den 6 oktober återkom prins Jakub Sobieskis utsände från ett besök i kronarméns läger och berättade att Stefan Potocki provocerat fram ett gräl med underfältherren Sieniawski. Syftet med detta skulle ha varit att splittra armén och med mutor sedan dra över delar av den på svensk sida.  
Le grand maitre sentinelles et des gardes avancées des armées de Lithuanie Strażnik wielki litewski   Litauisk generalvaktmästare

 
  Ludwik Konstanty Pociej En av svenskarnas litauiska motståndare.  
Le regent de la grande chancellerie du royaume Regent kancelarii większej koronny       Franciszek Maksymilian Ossoliński    
Le regent de la grande chancellerie de Lithuanie Regent kancelarii większej litewski            
Le regent de la petite chancellerie du royaume Regent kancelarii mniejszej koronny       Godlewski    
Le regent de la petite chancellerie de Lithuanie Regent kancelarii mniejszej litewski       Jan Pokrzywnicki    
Les deux notaires du royaume Pisarz wielki koronny Notarius Kronstorskrivare        
Les deux notaires de Lithuanie Pisarz wielki litewski   Litauisk storskrivare   Kazimierz Michał Pac

 

 

Andrzej Kazimierz Giełgud

Allierad med familjen Sapieha och den som sprängde riksdagen i Warszawa 1702, se G. Jonassons Karl XII:s polska politik 1702-1703, s. 45.  
L'instigateur du royaume Instygator koronny Instigator Kronåklagare   Paweł Józef Olszewski    
L'instigateur de Lithuanie Instygator litewski   Litauisk åklagare   Stanisław na Kozanach Rukiewicz    
Le vice instigateur de royaume Wiceinstygator koronny Viceinstigator Vice kronåklagare   Wierozemski    
Le vice instigateur de Lithuanie Wiceinstygator litewski   Litauisk viceåklagare   Romanowitz    
Le grand veneur du royaume Łowczy wielki koronny Venator Kronstorjägmästare Jägermeister Stefan Bidziński / Jerzy Stanisław Dzieduszycki D. utnämnd i juni 1703.  
Le grand veneur de Lithuanie Łowczy wielki litewski   Litauisk storjägmästare   Stanisław Ernest  Michał Denhoff Enligt gängse polska uppgifter född ca 1673, men enligt den här relationen skulle han 1703 ha varit endast 22 år gammal. Senare ledande inom den anti-svenska Sandomierzkonfederationen.  
L'enseigne de la cour de la couronne Chorazy nadworny koronny Vexillifer curie Kronhovfänrik   Franciszek Szembek    
L'enseigne de la cour de Lithuanie Chorazy nadworny litewski   Litauisk hovfänrik   Gedeon Michał Frąckiewicz Radzimiński    
Le petit ecuyer du royaume Podkoniuszy Subazago Kronunderstallmästare Unterstallmeister Jordan    
Le petit ecuyer de Lithuanie Podkoniuszy   Litauisk understallmästare   Jan Teodor Kaszowski    
               

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-07-29 02:03